BASES DO CONCURSO DE BAILE INTERCOLEXIAL 2016


 

·         Data do concurso: Domingo 5 de xuño de 11:00 h a 13:30 h ,  no Cine Salesianos (rúa Venezuela). Os neno/as participantes estarán ás 10:00h.

·         Idade de participación:

o    1º grupo: de 3 a 6 anos ( de Educación infantil e 1º de Primaria)

o    2º grupo: de 7 a 16 anos (de 2º de Primaria a 4º da ESO)

·         Os nenos/as de 3 a 6 anos NON participarán no concurso. Farán exhibición cunha canción de estilo libre.

·         O 2º grupo participará no concurso con dúas cancións:

o    unha de estilo libre

o    e outra que terá como tema “GRANDES HISTORIAS”.

·         Duración máxima de cada canción: 5 minutos

·         Modo de entrega da música: CD ou DVD ( OU MELLOR MANDALO POR CORREO ELECTRÓNICO EN FORMATO MP3).

·         Cada colexio entregará unha lista cos seguintes datos:

o    colexio participante.

o    número de neno/as.

o    nome e idade dos neno/as .

o    nome do profesor/a de baile.

o    Título da coreografía, duración, canción e intérprete.

    • autorización de pais/nais ou titores para poder actuar e tomar imaxes de vídeo e fotos.


 

·         Os datos mandaranse por correo electrónico a : anpa@possumus.es e quen queira entregar a música en  CD's entregaranse o día do ensaio (por determinar)

·         Data límite de inscripción: 1 de abril de 2016.

·         Faranse dúas roldas coa mesma orde de actuación.

·         O prezo das entradas é de 2 euros

·         O xurado formarase con xente allea ao Colexio Possumus( 3 membros).

·         Haberá tantos  premios coma colexios  participantes .

·         Entregarase un diploma a cada neno e profesor/a.

Teléfono de contacto : 698130962 ( Eva ).