PROFESORADO

Paula Suárez Villanueva Titora 3 anos
Noa Torreiro Valiño Titora 4 anos
Andrea Fernández Titora  5 anos
Alfonso Fdez. Rodríguez Especialista E.F
Ana Rodríguez García Especialista Inglés
Patricia Sánchez Villanueva Especialista Inglés
Marta Moreira Fontán Especialista en A.L.
Sonia Camino Mata Orientadora. Especialista en P.T.